O OncoEdu

Základem projektu OncoEdu je sdílení informací o seminářích a klinických studiích běžících v centrech onkologické, hematoonkologické a hematologické léčby. Tyto informace, zadávané v jednotlivých KOC a HOC, jsou agregovány, doplněny o informace o relevantních kongresech/konferencích a o medicínská, regulatorní či obchodní sdělení sponzorů a o kontakty na centra léčby a jsou následně předávány do mobilů uživatelů - lékařů.

Primárním odborným přínosem projektu OncoEdu je sdílením informací o seminářích a klinických studiích rozšířit povědomost o terapeutických zkušenostech, o možnosti zařazovat pacienty do studií a o existenci studií v jednotlivých centrech léčby (včetně kontaktů na přednášející, zkoušející, koordinátory).

Projekt OncoEdu je edukační projekt určený registrovaným lékařům z center léčby a spádovým specialistům na tyto centra navázaným. Vzhledem k tomu, že přístup k obsahu je omezen dle zákona O regulaci reklamy, je vstup do aplikace OncoEdu vyhrazen registrovaným uživatelům. Lékařům je registrace nabídnuta či si ji mohou vyžádat.

Projekt OncoEdu je provozován společností C4P s.r.o. a provoz je financován primárně ze sponzorských poplatků.

Kliniky / pracoviště

Projekt OncoEdu je založen na spolupráci vysoce specializovaných center léčby na sdílení informací o seminářích a klinických studiích. Tyto informace jsou zpravidla zadávána přímo na pracovištích.

Zapojené kliniky / pracoviště:

Onkologie Hematoonkologie
/ Hematologie
 • KOC FN Motol
 • KOC VFN
 • KOC FN Olomouc
 • MOÚ
 • KOC FN Královské vinohrady
 • KOC FN Ostrava
 • KOC FN Hradec Králové
 • KOC Jihlava
 • KOC Zlín
 • KOC Ústí nad Labem
 • ÚHKT
 • HOK VFN
 • HOK FN Hradec Králové
 • HOK FN Ostrava
 • HOK FN Olomouc
 • HOK FN Královské vinohrady
 • HO FN Plzeň

pacient

Odborná rada OncoEdu

Odborná rada OncoEdu bude ustavena za účelem nezávislého a etického nastavení parametrů zobrazovaného sponzorovaného obsahu. K účasti v odborné radě OncoEdu budou osloveny renomované osobnosti z řad představitelů center léčby KOC a HOC.

Provozovatel se zavazuje implementovat doporučení Odborné rady OncoEdu a dodržovat doporučení a specifikace při provozu OncoEdu. Zahájení činnosti Odborné rady OncoEdu je plánováno na začátek roku 2024.

advisory

Kodex OncoEdu

Kodex OncoEdu definuje pravidla pro svůj provoz, zejména zobrazování sponzorovaných sdělení, spolupráce s HCP i sponzory. Pravidla definovaná v Kodexu OncoEdu přijal provozovatel OncoEdu jako závazná pravidla pro provozování OncoEdu.

Dokument Kodex OncoEdu se připravuje. Jakmile bude Kodex OncoEdu dostupný, naleznete link k jeho zobrazení či stažení zde.

ocoedu

Instalace mobilní aplikace OncoEduAplikace OncoEdu je určena lékařům, zejména klinickým onkologům z KOC / HOC a spádovým specialistům.
Aplikace OncoEdu vyžaduje přihlášení. Pro přihlašovací kód kontaktujte technickou podporu OncoEdu: podpora@oncoedu.cz

      VYŽÁDAT REGISTRACI