< Zpět na OncoEdu.cz
Data Privacy

Zpracování osobních údajů v aplikaci OncoEdu.

Aplikace OncoEdu zpracovává osobní údaje uživatelů aplikace v rozsahu e-mail a přístupový kód. Právní titul pro zpracování údajů obsažených v aplikaci je udělení souhlasu uživatele aplikace při jeho žádosti o registraci, která předchází zaslání přístupového kódu uživateli. Uživatele může kdykoliv vyžádat informace a tom jaká data jsou o něm zpracovávány, jejich aktualizaci či smazání dat na adrese
Váš tým OncoEdu
Otázky k ochraně os.údajů: privacy@OncoEdu.cz

Data Privacy in OncoEdu application

OncoEdu application process app user private data in range of email address and related app login code . Legal base for processing data stored in OncoEdu app is data processing consent given by app user in moment of user registration, which precedes delivery of app login code to registered user. User can request 1) information on his/her processed data, 2 update of the data, remove of the data on the address privacy@oncoedu.cz any time.
Your OncoEdu team
Data privacy questions: privacy@OncoEdu.cz